| Par Mums | Kontakti | mans.oneit.lv
Btn lv

Virtuāla iestāžu telefonu centrāle

Virtuālais PBX UZZINIET VAIRĀK

Klientiem, kas izmanto telefoniju komunikācijai starp uzņēmuma vai organizācijas darbiniekiem un struktūrvienībām, kuras var atrasties ģeogrāfiski nošķirtos objektos dažādos Latvijas reģionos, Stream Networks piedāvā apvienot uzņēmuma vai organizācijas abonētos numurus vienotā komunikāciju sistēmā.

Pateicoties IP-bāzēto tehnoloģiju priekšrocībām, šis pakalpojums nodrošina šādas ērtas un lietderīgas funkcijas:

  • Izveidot privāto numerācijas plānu (izmantojot īso numerāciju), kurā var iekļaut uzņēmuma darbinieku mobilo telefonu numurus (izmantojot Stream Networks GSM vārtejas platformas iespējas);
  • Izveidot izsaukumu plūsmas vadības risinājumu, izmantojot Zvanu centra vai ienākošo izsaukumu rindu vadības funkcionalitāti;
  • Izveidot pašapkalpošanās sistēmu, izmantojot interaktīvo balss atbildētāja funkciju un integrējot IP centrāli ar klienta IT sistēmām un datubāzēm (izmantojot standarta http pieprasījumus);
  • Vadīt sava numura/paplašinājuma (extention) iestatījumus (pāradresāciju, izsaukumu sekošanu (follow-me), sarunu ierakstīšanu utt.), balss pasts iestatījumus, kā arī apskatīties savu zvanu vēsturi;
  • Pasūtīt Balss pasta paziņojumu piegādi uz savu e-pastu (ar audio faila pielikumu);
  • Ierakstīt ienākošās un izejošās sarunas ar iespēju lejuplādēt tās audio failu veidā;
  • Izmantot SoftPhone – uz datora instalējamo aplikāciju – parastā telefonu aparāta vietā.

Virtuālajam iestāžu centrāles pakalpojumam nav atsevišķas mēneša abonēšanas maksas, klients maksā standarta abonēšanas maksu par abonētajiem telefonu numuriem un izvēlētajiem papildpakalpojumiem. Stream Networks var nodrošināt klientiem tehnisko speciālistu konsultācijas un palīdzību sarežģīto telefonijas risinājumu izstrādē un ieviešanā. Šajos gadījumos klientam ir jāmaksā par faktiski veikto Stream Networks speciālistu darba apjomu, kurš izteikts cilvēkstundās.

Stream Networks nodrošina izveidotā virtuālās iestāžu telefonu centrāles pakalpojuma administrēšanu un pēc klienta pieprasījuma veic izmaiņas risinājuma konfigurācijā, piemēram, izmaiņas privātajā numerāciju plānā, funkciju un papildpakalpojumu pieslēgšanā/atslēgšanā vai parametru maiņā utt). Klienta virtuālās iestāžu telefonu centrāles risinājuma administrēšana tiek veikta bez papildus maksas, taču, ja izmaiņas ir apjomīgas, piemēram, privātā numerācijas plāna pārplānošana, Stream Networks pēc vienošanās ar klientu var noformēt šo pieprasījumu kā atsevišķu projektu un pieprasīt apmaksāt iesaistīto Stream Networks telefonijas speciālistu faktiski projektā patērētas cilvēkstundas.

Privātais numerācijas plāns UZZINIET VAIRĀK

Klients var izvēlēties savu Privāto numerācijas plānu (PNP), kurš atšķirsies no Publiskā telefonu tīkla numerācijas. Parasti PNP izmanto īso numerāciju (3 līdz 5 zīmju numurus), kas atvieglo numuru iegaumēšanu un paātrina iekšējā abonenta izsaukumu.

Katram uzņēmuma vai organizācijas departamentam var tikt piešķirts atsevišķs PNP apgabals, kas palīdz strukturēt iekšējo telefonu grāmatu. Ja iekšējam numuram ir piesaistīts publiskais numurs, tad šo abonentu ir iespējams tieši sazvanīt no publiskā telefonu tīkla. Iespēju robežās var censties nodrošināt, lai publisko un iekšējo numuru cipari sakristu (piem. 67712345 -> 345). To ir viegli realizēt, ja klientam jau ir nepārtraukts publisko numuru diapazons vai diapazons, kura pēdējo ciparu kombinācijas (atbilstoši PNP numuru garumam) nepārklājas.

Iestāžu centrāles funkcijas un papildpakalpojumi UZZINIET VAIRĀK

Virtuālas iestāžu telefonu centrāles pakalpojums (Virtuālais PBX) nodrošina gan tradicionālās, gan modernās iestāžu telefonu centrāles (PBX) funkcijas un papildpakalpojumus. Daļa no funkcijām ir iekļauta pakalpojuma abonēšanas maksā, bet dažas funkcijas tiek nodrošinātas kā papildpakalpojumi par papildus samaksu.

Telefonijas funkcijas un papildpakalpojumi
Ierīkošana, EUR
Abonēšana, EUR
Bez papildus maksas

Zvana pārtveršana (call pickup)

Iespēja pārtvert ienākošo zvanu iepriekš izveidotas grupā, izmantojot speciālu pogu kombināciju uz telefona aparāta.

0,00
0,00
Zvanu sarindošana (Call Queuing)

Iespēja sarindot ienākošos zvanus uz noteikto numuru vai numuru kopu. Gaidīšanas laikā zvanītājam var uzstādīt mūzikas fragmentu vai jebkuru balss ziņojumu.

0,00
0,00

Konferenču zvans ar trim abonentiem (3-way call)

Katram abonentam ir iespēja izveidot konferenci ar trīs dalībniekiem.

0,00
0,00

Zvanu pieturēšana (call hold)

Iespēja saglabāt savienojumu, lai, tā laikā saņemtu konsultāciju, piezvanot citam abonentam.

0,00
0,00

Zvana pāradresācija (call forwarding)

Pastāv dažādu veidu pāradresācijas:

1) kad abonents ir aizņemts;

2) kad nav atbildes no abonenta;

3) patstāvīga pāradresācija.

Pāradresāciju var uzstādīt no telefona aparāta uz jebkuru iekšējo vai ārējo numuru.

0,00
0,00

Zvana pārsūtīšana (call transfer)

Ir iespējama divu veidu zvana pārsūtīšana: parastais variants, kad zvana pārsūtīšana tiek veikta pēc numura uzstādīšanas, un variants ar konsultāciju, kad pirms pāradresācijas ir iespējams parunāt ar abonentu, kuram tiks pāradresēts zvans.

0,00
0,00

Zvanu maršrutēšana (Call routing)

Ienākošos zvanus var nosūtīt vairākiem abonentiem pēc kārtas saskaņā ar iepriekš noteiktu kārtību.

Funkcijas izmantošanas piemērs: ienākošais zvans uz uzņēmuma klientu apkalpošanas numuru tiek nosūtīts vairākiem atbildīgajiem darbiniekiem pēc kārtas, un pirmais brīvais darbinieks atbild uz zvanu. Šādā veidā jūsu uzņēmuma darbinieki atbildēs uz visiem klientu zvaniem!

0,00
0,00

Mūzika zvanu pieturēšanai, pārsūtīšanai (Music on hold/transfer)

Var uzstādīt jebkuru melodiju pēc klienta vēlmes.

0,00
0,00

Numura noteicējs (caller ID)

Iespēja identificēt zvanītāja numuru uz tālruņa displeja (izmantojot analogo aparātu, kas ir aprīkots ar attiecīgo opciju).

0,00
0,00

Īsie numuri

Īso numuru sistēma vienam uzņēmumam.

Aktuāli, ja pasūtīti vairāki numuri iekšējiem abonentiem.

0,00
0,00
Par papildus maksu

Zvanu ieraksti datu bāzē (CDR — Call Detail Records database)

Iespēja ierakstīt datu bāzē un apstrādāt zvanu ierakstus. Izmantojot šo iespēju, web interfeisā var apskatīties visus izejošos/ienākošos zvanus.

0,00
2,85 par abonentu

Interaktīvā balss izvēlne (Interactive Voice Response)

Autonoma sistēma ar sekretāra funkcijām. Izmantošanas piemērs: visi ienākošie zvani uz noteikto numuru tiek piegādāti IVR sistēmai un zvanītājs dzird ierakstu ar piedāvājumu nospiest 1 - lai tiktu savienots ar direktoru, 2 – ar tehnisko personālu, 3 – ar menedžeri, 4 – lai atstātu balss vai faksa ziņojumu.

0,00
2,85 par abonentu

Balss pasts (Voicemail)

Strādā pēc autoatbildētāja principa. Kad attiecīgais numurs Jūsu kompānijā neatbild, ir aizņemts vai nav pieejams, tad automātiski ieslēdzas autoatbildētāja funkcija, kura piedāvā zvanītājam atstāt balss ziņojumu abonentam. Vēlāk abonents var apskatīties visus balss ziņojumus web interfeisā vai arī saņemt uz e-pasta adresi.

0,00
2,85 par abonentu

Zvanu ierakstīšana (Call recording)

Iespēja ierakstīt Jūsu kompānijas telefona sarunas. Ir divas iespējas: ar speciālas pogas palīdzību veikt konkrētas sarunas ierakstu tās norises laikā vai arī veikt visu ienākošo/izejošo zvanu ierakstus noteiktiem abonentiem, t.i. patstāvīgā sarunu ierakstīšana. Zvanu ierakstīšana pēc ieslēgšanas ir ērta gadījumos, kad Jūs gribat saglabāt kādu informāciju tālākai apstrādāšanai.

0,00
2,85 par abonentu

Zvanu bloķēšana (Caller Blocking)

Iespēja izveidot un saglabāt zvanītāju sarakstu, no kuriem nevēlaties saņemt zvanus. Zvanot Jums, zvanītājs saņems signālu “aizņemts”.

0,00
2,85 par abonentu

Grafiskais zvanu menedžments (Graphical Call Manager)

Iespēja pārskatīt visus zvanus centrālē un kontrolēt tos (bloķēt, pieturēt, pārsūtīt) web interfeisā.

0,00
2,85 par abonentu

Rēķinu sistēma (Billing System)

Iespēja ģenerēt rēķinus par telefonijas sarunām. Sistēmā ir paredzēta tarifu plānu ielāde, kā arī abonentu datu bāzes izveide. Iespējams īstenot jebkuras Jūsu prasības.

0,00
pēc vienošanas

Konferences (Conference rooms)

Iespēja izdalīt atsevišķus kompānijas tālruņa numurus, kuri, veicot iezvanu, var piedalīties konferencē. Konference var būt ar PIN koda autorizāciju.

0,00
2,85 par numuru

Tiešā pieeja sistēmai (DISA Direct Inward System Access)

Atrodoties ārpus biroja telpām, piezvanot uz centrāles numuru un ievadot PIN kodu, Jūs varat zvanīt gan iekšējiem abonentiem, gan citiem, izmantojot uzņēmuma centrāli.

0,00
2,85 par numuru
Visas cenas ir norādītas bez PVN.
Virtuāla iestāžu telefonu centrāle