| Par Mums | Kontakti | mans.oneit.lv
Btn lv

Zvanu centra un pašapkalpošanās risinājums

Piedāvājam klientiem vairākus izsaukuma plūsmas vadības risinājumus atkarība no klienta vajadzībām.

Zvanu Centrs UZZINIET VAIRĀK

Zvanu centra risinājums ir piemērots uzņēmumiem un organizācijām, kuriem ir liela uz vienu vai dažiem tālruņa numuriem saņemto zvanu plūsma (klientu apkalpošana pa tālruni, palīdzības dienests, uzziņu dienesti, u.tml.) un/vai kuriem ir liela izejošo zvanu plūsma (telemārketings, aptaujas, u.tml.).

Stream Networks Zvanu centra risinājums ir integrēts ar IP telefonijas platformu, tādējādi risinājumu var pieslēgt jebkuram Stream Networks telefonijas abonentam. Lai izmantotu Zvanu centra funkcijas, uzņēmuma vai organizācijas darbiniekiem nav nepieciešamas papildu iekārtas. Uzņēmuma vai organizācijas abonenti Stream Networks telefonijas platformā var būt apvienoti vienotā Zvanu centrā.

Mūsdienās klientu apkalpošanas, palīdzības un uzziņu dienesti, kā arī telemarketinga un aptauju rīkotāji bieži izmanto savas informācijas sistēmas un datubāzes. Lai efektīvāk izmantotu Zvanu centra risinājumu, Stream Networks piedāvā to savienot ar klientu informācijas sistēmām vai datubāzēm. Tas nodrošinātu zvanītāja/adresāta tālruņa numuru nosūtīšanu uz klienta informācijas sistēmu, ļaujot aģentam datora ekrānā saņemt papildus informāciju par klientu/respondentu, kam pieder konkrētais tālruņa numurs.

Īstenojot pārdošanas, telemārketinga kampaņas vai aptaujas, Stream Networks Zvanu centra risinājums nodrošina iespēju izmantot mērķa abonentu numuru sarakstus (faila veidā), kurus var ielādēt sistēmā. Zvanu centra platforma automātiski veic zvanus un kontrolē adresātu sasniedzamību. Tas ļauj būtiski ietaupīt aģentu darba laiku un resursus (līdz 60%), atbrīvojot viņus no numura sastādīšanas un atbildes gaidīšanas (nav sasniedzams, aizņemts, neatbild). Kad adresāts atbild, izsaukums tiek savienots ar brīvo aģentu.

Stream Networks Zvanu centra platforma nodrošina dažāda veida atskaites, kas palīdz novērtēt uzņēmuma vai organizācijas zvanu centra darba efektivitāti un plānot zvanu centra resursus.

Saņemto izsaukumu rindas vadība UZZINIET VAIRĀK

Uzņēmuma vai organizācijas iekšējo zvanu plūsmas organizācijai, kā arī no publiskā telekomunikāciju tīkla saņemto zvanu novirzīšanai atbilstoši klienta biznesa procesu loģikai, ir iespējams nodefinēt izsaukumu rindas, ņemot vērā izsaukumu apkalpošanai nepieciešamo operatoru kvalifikāciju vai informācijas pieejamību.

Atšķirībā no Zvanu centra rindu apkalpošanai var piesaistīt darbiniekus, kuri apkalpos saņemtos zvanus papildus saviem pamata darba pienākumiem. Piemēram, grāmatvedības darbinieku numurus var iekļaut rindā, kur tiks virzīti zvani par norēķiniem, savukārt izsaukumus par tehniskiem jautājumiem var apkalpot rindā, kurā iekļauti tehniskā departamenta darbinieku numuri.

Zvanu centra aģenti vai rindu apkalpojošie darbinieki var atrasties dažādās uzņēmuma vai organizācijas filiālēs. Tas ļauj elastīgi organizēt attālinātu klientu apkalpošanu, izmantojot klientu brīvos resursus, neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Abos gadījumos ir iespējams izmantot interaktīvo balss atbildētāju (IVR), kas palīdzēs efektīvāk sadalīt saņemto zvanu plūsmu pa aģentu grupām vai uzņēmuma/organizācijas departamentiem. Atsevišķos gadījumos zvanu plūsmu var novirzīt arī uz balss pašapkalpošanās sistēmu.

Balss pašapkalpošanās sistēma UZZINIET VAIRĀK

Ja klienta uzņēmuma pakalpojumi paredz sniegt informāciju vai pakalpojumus, izmantojot saskarni ar stingri definētām procedūrām, kur pietiek ar ciparu ievadu (variantu izvēle, skaitītāja rādījumi, pasūtījuma numurs, autorizācijas kods), Stream Networks piedāvā izmantot balss pašapkalpošanās sistēmu.

Ņemot vērā klienta prasības, Stream Networks speciālisti izveidos interaktīvu balss atbildētāja (IVR) izvēlni un palīdzēs savienot uzņēmuma informācijas sistēmu vai datubāzi ar Stream Networks telefonijas platformu.

Pakalpojuma cenas UZZINIET VAIRĀK

Pakalpojuma komponente
Ierīkošana, EUR
Abonēšana, EUR
Zvanu centra risinājuma abonēšana (par grupu)
-

14,23 (līdz 3 grupām)

10,00 (ja 4 un vairāk grupas)

Zvanu centra risinājuma projektēšana un ieviešana (pēc faktiskā darba apjoma)
50,00/cilvēkstunda
-
Saņemto izsaukumu rindu vadības risinājuma sākotnējā konfigurēšana (par 1 rindu ar operatoru skaitu līdz 10)
-
2,85
Pašapkalpošanās risinājuma projektēšana un ieviešana (pēc faktiskā darba apjoma)
50,00/cilvēkstunda
Līgumcena
Interaktīva autoatbildētāja risinājuma sākotnējā konfigurēšana (par vienu interaktīvas izvēlnes punktu)
50,00/cilvēkstunda
-
Interaktīva autoatbildētāja risinājuma administrēšana (par vienu interaktīvas izvēlnes punktu)
-
2,85
Visas cenas ir norādītas bez PVN.
Zvanu centra un pašapkalpošanās risinājums